Agencija Sensa - Posredovanje pri zapošljavanju

Način postupka

Upoznajte se sa procedurom i koracima koji su veoma bitni u procesu

PROČITAJTE

NAČIN POSTUPKA

AGENCIJA SENSA POSREDUJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA STRUČNOG KADRA U NEMAČKIM I HRVATSKIM PREDUZEĆIMA.

Migracija dokazano visoko kvalifikovane radne snage skriva raznolike šanse za sve uključene i proizvodi dodatnu vrednost svih njih.

Za stručni kadar jedna takva promena znači šansu za poboljšane životne perspektive.

U saradnji sa upravama rada partnerskih zemalja stručni kadar se bira lično, provjereno, priprema kako jezički tako i stručno i preporučuje se. Mi podržavamo proces međunarodnom spoljnom strukturom. Ona podstiče prije svega jezičku kvalifikaciju stručnog kadra, stručnu pripremu za radno angažovanje, pratnju prilikom integracije nakon dolaska u Njemačku i koordinira proces priznavanja u inostranstvu stečenih kvalifikacija.

Tu smo za vas! Agencija Sensa

TRENUTNA RADNA MJESTA U PONUDI

AGENCIJA SENSA POSREDUJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA STRUČNOG KADRA U NEMAČKIM I HRVATSKIM PREDUZEĆIMA.

Migracija dokazano visoko kvalifikovane radne snage skriva raznolike šanse za sve uključene i proizvodi dodatnu vrednost svih njih.

Za stručni kadar jedna takva promena znači šansu za poboljšane životne perspektive.

U saradnji sa upravama rada partnerskih zemalja stručni kadar se bira lično, provjereno, priprema kako jezički tako i stručno i preporučuje se. Mi podržavamo proces međunarodnom spoljnom strukturom. Ona podstiče prije svega jezičku kvalifikaciju stručnog kadra, stručnu pripremu za radno angažovanje, pratnju prilikom integracije nakon dolaska u Njemačku i koordinira proces priznavanja u inostranstvu stečenih kvalifikacija.

POSREDOVANJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA OBAVLJA SE ISKLJUČIVO PREKO AGENCIJA SENSA.

Naša iskustva omogućavaju da se još ciljanije pristupi potrebama poslodavaca, stručnog kadra i zemljama porekla – jedna za sve strane povoljna situcija sa budućnošću.

PRIJAVI SE ONLINE - POSLOVI U HRVATSKOJ PRIJAVI SE ONLINE - POSLOVI U NJEMAČKOJ AKO SI STUDENT - POSLOVI U NJEMAČKOJ
Agencija Sensa