Agencija Sensa - Posredovanje pri zapošljavanju

Agencija Sensa

Za neke ljude kažu, prati ih sreća! Vjerujte da većinom na sreću utičete i vi sami, na osnovu vaših postupaka.

PROČITAJTE

ŠTA MI TO RADIMO?

Kruna razvoja je osnivanje Agencije Sensa.Agencija za obrazovanje i zapošljavanje SENSA upisana je u Registar lica koja obavljaju poslove posredovanja u zapošljavanju Ministarstva rada Republike Srpske. Pratimo zahtjeve na tržištu i izazove kandidata, slušamo ih i usmjeravamo ih ka realizaciji zahtjeva. Godinama razvijamo  poverenje kod nalogodavaca i korisnika usluga.

Budite bez predrasuda!

TRENUTNA RADNA MJESTA U PONUDI

VAŠA PERSPEKTIVA

PARTNERI

Agencija Sensa